Zum Hauptinhalt springen

Konnektivitet ved automation

af industrielle bevægelser.

Udfordringer med masser af potentiale.

Konnektivitet spiller en særlig rolle i videreudvikling af teknologiske kompetencer. Det udløser og muliggør betydelige fremskridt inden for en bred vifte af industrisegmenter. En væsentlig applikation inden for konnektivitet er automationsteknologi, da det omfattende netværk af kontrolsystemer giver enormt potentiale. Derfor opstår spørgsmålet om, hvorfor konnektivitet endnu ikke er bragt i anvendelse i mange produktionsområder, og hvorfor der stadig bruges ufleksible, enkeltstående løsninger. Er det på grund af manglende viden eller en frygt for de problemer, som overgangen kan medføre?

Interview med konnektivitets-eksperter fra Festo.

Festo har gennem mange år været i gang med at forstå alle de forskellige aspekter i forbindelse med konnektivitet, især i forbindelse med automation af industrielle bevægelser, fra arbejdsemnet til skyen, dvs. fra mekaniske komponenter og servodrev helt op til intelligente styreenheder og moderne cloud-tjenester. Festo kan nu tilbyde praktiske løsninger, der frem for alt giver én ting: hjælp til virksomheder i færd med at automatisere for at undgå tidskrævende og omkostningsintensivt arbejde med konfiguration og idriftsættelse af maskiner.

For at finde ud af mere, talte vi med vores konnektivitets-eksperter Markus Schepper og Matthias Dreher fra product management:

Markus Schepper: Kort sagt betyder det: problemfri konnektivitet fra arbejdsemnet til skyen, især når det drejer sig om emner som mekanisk konnektivitet, elektriske snitflader og idriftsættelse samt styringsprogrammering.

Markus Schepper: Til at begynde med må det siges, at selv om konnektivitet lyder meget abstrakt, er det faktisk meget specifikt: nemlig alt det arbejde, som maskinbyggere og automationsspecialister skal udføre, hvis de ønsker at forbinde elektrisk drevteknologi med kontrolniveauet. Udfordringen de står over for, er at beherske alle disse grænseflader, både ved hardware og software.

Matthias Dreher: Det er rigtigt. Ved design af et system står alle i sidste ende over for, hvordan man bedst kan kombinere og bruge hard- og software, fra bevægelse af arbejdsemnet til styreenheden. Det handler om at vide, hvordan og hvornår hvilke grænseflader kan kombineres med hinanden, således at alt interagerer og kommunikerer, så at sige.

Markus Schepper: For eksempel er spørgsmålet om, hvordan drevsystemer kan integreres med forskellige styreenheder, komplekst. Eller udfordringen med at skulle erstatte PLC’en i et eksisterende maskinkoncept. Kræver det bare et andet fieldbusmodul? Nej, det er mere end bare det, det handler om et helt andet sprog. Alt arbejdet skal gøres fra begyndelsen igen. Opgaven handler om, hvordan akse, motor og servodrev nemt kan kombineres, så de perfekt supplerer hinanden og nemt kan integreres i styreenheden.

Matthias Dreher: Også software spiller en vigtig rolle nu om dage. Forøgelsen i kompleksiteten illustreres bedst af et forvirrende stort udvalg af produkter, der normalt er indbyrdes uforenelige eller i bedste fald knapt kompatible. Maskinbyggere ønsker at bruge så lidt tid som muligt på kompliceret software under den mekaniske konfiguration, som programmørerne gør på deres styreenheder. Ideelt set bør der kun være én platform til konfiguration, idriftsættelse og vedligeholdelse af hele maskinen. Det gør det lettere for alle brugere at få adgang til emnet og det daglige arbejde.

Markus Schepper: Jeg tror vi er enige om, at vi har brug for løsninger på begge de nævnte hard- og softwareområder, så de lettere kan integreres og sammenkobles.

Markus Schepper: Vi ser på specifikke applikationer, som giver problemer for maskinbyggere og derfor kræver handling. Der er fx styreenheden; hvis kundens specifikationer ændres, og styreenheden skal udskiftes, skal systemet op at køre igen så hurtigt som muligt. Hvordan sørger vi for, at den nemt kan erstattes uden at skulle starte forfra igen?

Så er der emnet om forskellige komponent- og softwareproducenter, hvor det kan være svært at linke alt sammen. Derfor var det vores mål at tilbyde en komplet pakke, fra de mekaniske komponenter til styreenheden, med så få forskelle og afbrydelser i kontrolarkitekturen som muligt.

Matthias Dreher: Nøgleordet er alt-i-én-pakke: Det giver mulighed for at integrere hele delsystemer eller såkaldte celleautomatiseringer til højniveau styreenheder. Så behøver jeg ikke at programmere alt i denne PLC. Det gør mig mere fleksibel, og selvfølgelig sparer jeg også meget tid, når jeg skal erstatte den tidligere nævnte højniveau styreenhed.

Markus Schepper: Store seriemaskinbyggere standardiserer deres drevløsninger meget mere end specialmaskinbyggere, der skal tage højde for deres kunders mere individuelle behov.
Serieproducenter er mere fortrolige med problemfri konfiguration og idriftsættelse af elektriske drevsystemer. De har brug for hard- og software, der matcher og grænseflader, der er optimalt designet, uanset den anvendte leverandør.  Specialmaskinbyggere står derimod over for forskellige hindringer. De skal omkonfigurere hver maskine og idriftsætte den individuelt igen og igen i overensstemmelse med deres kunders maskindesign. De ønsker at gøre dette så enkelt og hurtigt som muligt uden kompleks træning.

Matthias Dreher: Det gode er, både til serie- og special maskinbyggere, at der er bekvemme og enkle løsninger, der opfylder deres respektive krav.

Matthias Dreher: I problemfrit forbundne automationssystemer kan enhederne forbindes bekvemt og enkelt uden overdreven indsats, fordi de supplerer hinanden mekanisk og elektrisk. De understøttes af softwareløsninger, der er intuitive at bruge og ikke kræver for meget træning og knowhow. Ligesom den lethed, vi kender fra en skrivebordsprinter.

Markus Schepper: En stor udfordring for serieproducenter, der arbejder med et internt standardiseret styresystem og matchende elektriske drev og mekaniske komponenter, er at markedsføre deres maskiner internationalt og ekspandere til andre kontinenter. Maskiner der fx kører i USA eller Asien; konfronterer dem med andre styreenheder, der er almindelige der. Og det betyder, at disse maskinbyggere skal starte fra bunden igen.

De skal næsten duplikere hele maskinprojektet og oversætte det til et andet sprog. De skal omskrive programmerne og dokumentere dem. I nogle tilfælde skal de også tilpasse store dele af systemarkitekturen, konfigurere den og selvfølgelig erstatte den. Det er en ekstremt kompleks proces, der kræver meget arbejde og tid - både hvad angår software og hardware.

For at reducere denne indsats og være mere fleksibel i fremtiden er der brug for en konsistent tilgang. På linje med vertikal integration kan alle elektriske og mekaniske komponenter allerede koordineres med hinanden downstream for styreenheden, så det ikke betyder noget, hvilken styreenhed, der anvendes. Servodrevet opfører sig på samme måde med alle almindeligt tilgængelige styreenheder. Dette understøttes af software, der sikrer forbindelsen mellem servodrev og styreenhed.

Matthias Dreher: For specialmaskinbyggere er det, i modsætning til seriefabrikanter, vigtigt at kunne konfigurere og idriftsætte deres individuelle maskiner hurtigt, nemt og pålideligt. For at gøre det vil de ideelt set have en software, der gør den første idriftsættelse af drevpakken med mekanik, motor og servodrev så enkel som mulig - uden omfattende uddannelse og på tværs af flere brugere. En software, som automatisk registrerer alle enkeltkomponenter, indarbejder deres parametre og forbinder dem intelligent såvel som kører hele drevpakken uden yderligere indsats, sikkert og uden nogen nedbrud.

Tilknyttet information.

White paper om konnektivitet.

For yderligere oplysninger og foreslåede løsninger, se vores white paper "Problemfri konnektivitet i industriel automation".

I dette white paper kan du lære mere om:
 

  • Industriel automation i flux - hvad er status quo og i hvilken retning vil fremtidens produktion udvikle sig?
  • Problemfri konnektivitet - mere end bare grænsefladen mellem enkelte komponenter
  • Løsninger i hardware og software - hvordan dette kan bidrage til at reducere time-to-market og dermed gøre udviklingen hurtigere, mere fleksibel og lettere fra design til koncept og idriftsættelse


På baggrund af deres praktiske indsigt illustrerer forfatterne udfordringerne tydeligt og grundigt og præsenterer mulige løsninger.

Løsningsmuligheder med Festo.

Helt problemfrit.

På vejen til problemfri automation af maskiner og systemer tilbyder Festo en unik række løsninger. Vi understøtter dig i at forbinde dine automationsmoduler med hinanden, så de interagerer perfekt hver gang - mekanisk, elektrisk og intelligent.

Intelligent konnektivitet
Decentraliseret styring af individuelle procesmoduler, åben og fleksibel kommunikation med andre styringsenheder og integrerede bevægelses kontrolmotion control løsninger fra Festo muliggør en bred vifte af løsninger til industrielle automationsopgaver. Understøttet af innovative softwareløsninger til engineering og konfiguration.
 

Elektrisk konnektivitet
Vores program af servomotorer og servodrev er det ideelle link mellem dit mekaniske system og din styringsteknologi, da den altid er optimalt tilpasset og let konfigureres af vores engineering-software.
 

Mekanisk konnektivitet
Det brede program af mekaniske lineære akser og drejemoduler giver dig en næsten uendelig mangfoldighed til automatiseret bevægelse - kompatibel med din interne standard og selvfølgelig med vores servomotorer.

Intelligent konnektivitet
Nem tilslutning af servodrev til dit styringsmiljø
Fleksibel kommunikation mellem alle komponenter
Elektrisk konnektivitet
Mekanisk konnektivitet
Alsidig kombination af mekanik og servodrev

Commissioning software Festo Automation Suite

Den nye commissioning software Festo Automation Suite spiller en nøglerolle, når det kommer til konnektivitet. Den kombinerer parametrering, programmering og vedligeholdelse og linker komponenter enkelt og intelligent, ikke kun dem fra Festo, men alle fælles styringsløsninger.

Praktisk, pålidelig og hurtig.

Faster. Better. Connected.

Problemfri konnektivitet fra arbejdsemnet til skyen.

Opdag alt om fordelene med konnektivitet fra Festo og vores produktnyheder på næste side. Følg os!