Zum Hauptinhalt springen

Tilkobling i automatisering

av industrielle bevegelser.

Utfordring med mye potensial.

Tilkobling spiller en viktig rolle ved videreutviklingen av teknologiske funksjoner.  Den setter i gang og muliggjør fantastiske fremskritt innen ulike områder i bransjen. Et stort bruksområde for Tilkobling finner man innen automatiseringsteknologi. En omfattende tilkobling av kontrollkjeden gir et enormt potensial. Man kan jo spørre seg hvorfor Tilkobling ennå ikke er blitt integrert i mange produksjonsområder, og hvorfor man ofte fortsatt jobber med ufleksible separate løsninger. Kommer det av manglende kunnskap, eller er man redd for problemer ved omstilling?

Intervju med Tilkoblingsekspertene fra Festo.

Allerede for mange år siden begynte Festo å ta for seg og lære alt om temaet Tilkobling for automatiseringen av industrielle bevegelser. Fra arbeidsstykke til nettskyen. Altså fra mekaniske komponenter, til servomotorkontrolleren og intelligent kontroll, videre til moderne nettskytjenester. I dag kan Festo tilby komfortable løsninger som alle har én ting til felles: De gjør at automatiserende bedrifter sparer tidskonsumerende og dyrt arbeid ved utforming og igangsetting av maskiner.

For å finne ut mer, har vi snakket med Tilkoblings-ekspertene Markus Schepper og Matthias Dreher fra produktledelsen:

Markus Schepper: For å gjøre det kort: I begrepet tilkobling legger vi gjennomgående tilkobling fra arbeidsstykket til nettskyen, og helt konkret når det gjelder temaene mekaniske forbindelser, elektriske grensesnitt og igangsetting samt plsprogrammering.

Markus Schepper: Først må man bare si at tilkobling høres veldig abstrakt ut, men egentlig er det veldig konkret: Nemlig hele arbeidet som hver maskinbygger og automatiseringsekspert må gjøre når han/hun vil koble til mekaniske deler, den elektriske servoteknikken og PLS nivåer. Håndtering av alle grensesnittene – i maskinvare og programvare – er utfordringen man står ovenfor.

Matthias Dreher: Det er riktig, for alle står til syvende og sist ovenfor spørsmålet om hvordan man på best mulig måte kan kombinere og bruke maskinvare og programvare når et system utformes, fra bevegelsene til arbeidsstykke og til PLS. Det gjelder hvilke grensesnitt man kombinerer til hvilken tid og på hvilken måte, slik at alt fungerer og kommuniserer med hverandre hvis man vil.

Markus Schepper: Det vanskelige er f.eks. spørsmålet om hvordan servosystemer kan integreres i ulike typer PLSer. Eller utfordringen når man må bytte ut SPS i et eksisterende maskinkonsept. Trenger man nå en annen feltbusmodul? Nei, det gjelder mye mer enn det – om et helt annet språk. Hele arbeidet starter på nytt igjen. Oppgaven her er følgende: Hvordaqn kan akser, motor og servomotorkontrolleren enkelt kombineres, slik at de passer perfekt sammen og enkelt kan integreres i PLSen.

Matthias Dreher: Også programvare spiller en viktig rolle. Den økende kompleksiteten vises best her, i dette forvirrende store tilbudet, som for det meste enten ikke er kompatibelt med hverandre, eller på en heller komplisert måte. Maskinbyggeren har like lite lyst på å håndtere komplisert programvare med den mekaniske utformingen, som programmereren med PLSen. Det ideelle hadde vært at det finnes én enhetlig plattform for konfigurasjon, igangsetting og logistisk optimalisering av hele maskinen. Dette gjør det lettere for alle brukerne å få tilgang til sitt tema og det daglige arbeidet.

Markus Schepper: Jeg tror vi begge er enige om at vi trenger løsninger for maskinvare og programvare som enkelt kan integreres og knyttes til hverandre.

Markus Schepper: Vi ser på konkrete brukstilfeller, der det finnes behov for handlinger og der maskinbyggere møter på utfordringer. Dette er f.eks. PLSen: Hvis kundens spesifikasjoner endres og kontrollen må byttes ut, må systemet være oppe og gå igjen så raskt som mulig. Hvordan kan vi skape enkelt bytte uten at jeg må starte på nytt?

Så har vi problemet med ulike produsenter av komponenter og programvare: Det kan bli vanskelig å kombinere alt sammen her. Derfor var målet vårt å kunne tilby en fullstendig pakke fra mekanikk til kontroll, slik at det finnes så lite forskjeller og brudd i kontrollarkitekturen som mulig.

Matthias Dreher: Viktig her er en komplett pakke: Dette skaper også mulighet til å integrere hele undersystemer (eller "Celleautomatiseringer" som vi sier) i overordnede PLS. Da må jeg ikke programmere alt i denne SPS-en. Noe som gjør meg mer fleksibel. Og jeg sparer masse tid når jeg må bytte ut den overordnere PLS, slik det ble nevnt i tilfellet over.

Markus Schepper: Store seriemaskinbyggere standardiserer servoløsningene sine mye mer, i motsetning til spesialmaskinbyggere som må følge de individuelle spesifikasjonene til kunden.

Serieprodusentene er bedre kjent med gjennomgående utforming og idriftsetting av elektriske drivsystemer. De har et krav om at maskinvare og programvare skal passe sammen, og at grensesnittet er optimalt utformet – og det uavhengig av produsenten som brukes. På en andre siden står spesialmaskinbyggere ovenfor andre utfordringer. De må alltid konfigurere, utforme og idriftsette hver eneste maskin på nytt og individuelt, slik at maskinen passer til kundens arkitektur. Og det vil de gjøre så raskt, enkelt og ukomplisert som mulig.

Matthias Dreher: Det fine er at det finnes praktiske og enkle løsninger både for serie- og spesialmaskinbyggere, og disse løsningene kan tilpasses alle typer behov.

Matthias Dreher: I en gjennomgående tilkoblet automatisering man kan enkelt og uten for mange problemer koble til og bytte ut ulike typer enheter. Det betyr at alt passer sammen både mekanisk og elektrisk. Dette støttes av programvareløsninger som kan brukes intuitivt uten mye forarbeid. Det er like enkelt som skrivebordsskrivere.

Markus Schepper: En stor utfordring for serieprodusenter som arbeider med en intern standardisert kontroll samt tilpassede elektriske drivenheter og mekaniske komponenter, er internasjonalisering av maskinene og utvidelse til andre kontinenter. Servomotorer i USA eller Asia møter da andre typer PLSer som er vanlige der. Og da må maskinbyggeren starte arbeidet på nytt igjen.

De må på en måte kopiere hele maskinprosjektet og oversette det i et annet språk. De må skrive og dokumentere programmene på nytt. I enkelte tilfeller må de også tilpasse eller utforme ytterligere deler av systemarkitekturen, eller de må bytte ut deler. Dette er en svært omfattende prosess som medfører mye arbeid og tid – både for programvaren og maskinvaren.

For å redusere disse tiltakene og være mer fleksibel i fremtiden, trenger de en konsekvent løsning. Når det gjelder vertikal integrering, er det allerede i dag mulig å tilpasse alle de elektriske og mekansike komponentene under kontrollen til hverandre, slik at det ikke spiller noen rolle hvilken PLS som brukes. Servomotorkontrolleren er da lik for alle de vanlige PLSene. Dette støttes av en programvare som sikrer forbindelse mellom servosystem og PLS.

Matthias Dreher: I motsetning til serieprodusenter, hjelper deg spesialmaskinbyggere mer når de kan konfigurere og idriftsette sine individuelle maskiner på en enkel, rask og sikker måte. Til dette har de helst en programvare som gjør den første igangsettingen av drivsystemet med mekanikk, motor og servomotorkontroller så enkel som mulig – uten komplisert opplæring og på tvers av flere brukere. En programvare som gjenkjenner alle enkelte komponenter automatisk, bringer sammen parametrene deres og kobler dem sammen, og et servosystem som fungerer uten mye arbeid og uten at det krasjer.

Medfølgende informasjon.
I White Paper Tilkobling.

Mer informasjon og løsningsforslag finner du i vår White Paper: Gjennomgående vilkobling i industriell automatisering.

Finn ut mer om følgende i vår White Paper:

  • Industriell automatisering i endring – hvordan er Status Quo og hvor går produksjonen videre i fremtiden
  • Gjennomgående tilkobling – mer enn kun grensesnittet mellom enkelte komponenter
  • Løsninger for maskinvare og programvare – hvordan du kan redusere Time-To-Market og dermed gjøre utviklingen raskere, mer fleksibel og enklere, fra utforming og konsept til igangsetting.

Med sin erfaring fra bransjen presenterer forfatterne de medfølgende utfordringene og mulige løsninger.

En rekke ulike løsninger med Festo.
Gjennomgående løsninger.

På veien til gjennomgående automatisering av maskiner og anlegg tilbyr Festo et stort utvalg mulige løsninger. Vi støtter deg ved arbeidet om å forbinde automatiseringsmoduler med hverandre, slik at de fungerer perfekt sammen – mekanisk, elektrisk og intelligent.

Intelligent Tilkobling
Den desentrale kontrollen av enkelte prosessmoduler, fri og fleksibel kommunikasjon med andre PLS leverandører og helhetlige Motion Control-løsninger fra Festo muliggjør en rekke løsninger for industrielle automatiseringsoppgaver. Støttes av innovativ programvare for teknikk og konfigurasjon.

Elektrisk Tilkobling
Vårt program med servomotorer og servomotorkontrollere utgjør en ideell forbindelse mellom din mekanikk og kontrollteknologi – alltid optimalt tilpasset og enkelt å konfiguerere med utformingsprogramvaren vår.

Mekanisk Tilkobling
Det brede utvalget av mekaniske lineærakser og vrimoduler tilbyr deg et nesten uendelig utvalg ved automatisering av bevegelser – og de passer til deres standard og selvsagt til våre servomotorer

Intelligent tilkobling
Enkel tilknytning av servokontrollere med den typen PLS du har
Fleksibel kommunikasjon mellom alle deltakerne
Elektrisk tilkobling
Mechanisk tilkobling
Allsidig kombinasjon av mekanikk og servokontrollere

Igangsettingsprogramvaren Festo Automation Suite

En sentral rolle ved Tilkobling er den nye igangsettingsprogramvaren Festo Automation Suite. Den kombinerer parametrisering, programmering og logistisk optimalisering, og knytter sammen komponentene på en enkel og intelligent måte – ikke bare fra Festo, men også med alle vanlige kontrolløsninger.

Komfortabelt, sikkert og raskt.

Faster. Better. Connected.

Gjennomgående tilkobling fra arbeidsstykke til nettskyen.

Alt om fordelene med tilkobling fra Festo og våre produktnyheter finner du på neste side. Følg oss!