Zum Hauptinhalt springen

Anslutning inom automatiseringen
av industriella rörelser.

Utmaningar med stor potential.

Anslutning spelar en speciell roll när det handlar om att vidareutveckla teknologisk kompetens. Den initierar och möjliggör imponerande framsteg inom olika industriområden. Ett stort applikationsområde för anslutning finns inom automatiseringstekniken, eftersom det omfattande nätverket av styrkedjor ger en enorm potential. Därför undrar man varför anslutning ännu inte används inom många tillverkningsområden och varför man fortfarande alltför ofta arbetar med oflexibla separata lösningar. Handlar det om kunskapsbrist eller är man rädd för problem vid omställningen?

Intervju med anslutnings-experter från Festo.

Redan för flera år sedan började Festo sätta sig in i det omfattande ämnet anslutning för automatisering av industriella rörelser. Från arbetsstycket till molnet. Det vill säga från mekaniska komponenter via servodrivsteg till ett intelligent styrsystem och vidare till moderna molntjänster. Idag kan Festo erbjuda praktiska lösningar som framför allt ger en fördel: Med dessa lösningar kan automatiserande företag spara tids- och kostnadskrävande arbete vid konfiguration och idrifttagning av maskiner.

För att få reda på mer pratade vi med våra anslutningsexperter Markus Schepper och Matthias Dreher från product management:

Markus Schepper: För att göra en lång historia kort: För oss innebär problemfri anslutning från arbetsstycket till molnet, speciellt när det handlar om ämnen som mekaniska anslutningar, elektriska gränssnitt och idrifttagning samt programmering av styrsystem.

Markus Schepper: För det första måste man säga att anslutning låter väldigt abstrakt men att det egentligen är väldigt konkret. Det handlar om allt arbete som varje maskintillverkare och automationsspecialist måste utföra om de vill ansluta elektrisk drivteknik till styrnivå. Utmaningen är att hantera alla gränssnitt – i både hårdvara och mjukvara.

Matthias Dreher: Precis. Var och en måste fundera på hur han eller hon kombinerar och använder hårdvara och mjukvara på bästa sätt vid utformningen av en anläggning från arbetsstyckets förflyttning till styrsystemet. Det handlar om vilka gränssnitt man kan kombinera när och hur med varandra så att allt samspelar eller om man så vill ”kommunicerar” med varandra.

Markus Schepper: Frågan hur drivsystem kan integreras med olika styrsystem är exempelvis komplex. Eller utmaningen när man måste byta ut en PLC i ett befintligt maskinkoncept. Behöver man bara en annan fältbussmodul? Nej, det handlar om mer än så, ett helt annat språk. Då måste man göra om allt arbete från början. Då är frågan hur axeln, motorn och servodrivsteget kan kombineras så att de passar optimalt ihop och enkelt kan monteras i styrsystemet.

Matthias Dreher: Idag spelar även mjukvaran en mycket viktig roll. Den allt större komplexiteten syns ju bäst här, i detta förvirrande stora utbud av produkter som ofta inte alls eller endast i begränsad omfattning är kompatibla med varandra. Maskintillverkaren vill vid den mekaniska konfigurationen lägga så lite tid som möjligt på en komplicerad mjukvara, precis som programmeraren gör på styrsystemet. Det idealiska vore en enhetlig plattform för konfigurationen, idrifttagningen och underhållet av hela maskinen. Det skulle förenkla frågeställningen och det dagliga arbetet för samtliga användare.

Markus Schepper: Jag tror att vi båda är överens om att vi inom dessa hårdvaru- och mjukvaruområden behöver lösningar som är enklare att integrera och koppla ihop.

Markus Schepper: Vi tittar på konkreta tillämpningar där maskintillverkarna har problem och åtgärder krävs. Det handlar exempelvis om styrsystemet: När kundens förutsättningar ändras och styrsystemet ska bytas ut, måste systemet kunna användas så snabbt som möjligt igen. Hur utför man då ett enkelt byte utan att behöva börja om från början?

Dessutom finns fallet när komponenterna och mjukvaran kommer från olika tillverkare och det kan då vara svårt att koppla ihop allt. Vårt mål var alltså att tillhandahålla ett komplett paket från de mekaniska komponenterna till styrsystemet för att så långt det är möjligt undvika skillnader och avbrott i styrsystemet.

Matthias Dreher: Nyckelordet är kompletta paket: De ger ju möjligheten att integrera hela underordnade system eller som vi säger ”cellautomatiseringar” i överordnade styrsystem. Då behöver jag inte programmera allt i PLC och blir mer flexibel. Man sparar förstås också mycket tid om man som tidigare nämnts måste byta ut det överordnade styrsystemet.

Markus Schepper: Stora seriemaskintillverkare standardiserar sina drivlösningar i mycket högre grad än tillverkare av specialmaskiner, som måste anpassa sig till varje kund.

Serietillverkarna är mer vana vid problemfri konfiguration och driftsättning av elektriska drivsystem. De måste se till att hårdvaran och mjukvaran passar ihop och att gränssnitten är optimalt utformade, oberoende av vem tillverkarna är. Tillverkare av specialmaskiner har andra utmaningar. De måste konfigurera, utforma och ta varje maskin i drift individuellt igen så att den passar in i kundens system. Detta vill de genomföra så snabbt och enkelt som möjligt utan krävande utbildning.

Matthias Dreher: Det fina är att det både för serie- och specialmaskintillverkare finns bekväma och enkla lösningar som tar hänsyn till respektive behov.

Matthias Dreher: I problemfritt anslutna automationssystem kan man bekvämt och utan större ansträngning koppla ihop och enkelt byta ut enheter. Eftersom de passar ihop både mekaniskt och elektriskt. De stöds av mjukvarulösningar som är intuitiva att använda och de kräver inte mycket kunskap och utbildning. Lika enkelt som att använda en skrivbordsskrivare.

Markus Schepper: En stor utmaning för serietillverkare som arbetar med ett internt standardiserat styrsystem samt därtill anpassade elektriska drivsystem och mekaniska komponenter är att göra maskinerna internationellt kompatibla och kunna expandera till andra kontinenter. Vid maskindrift i exempelvis USA eller Asien träffar de på andra styrsystem som är vanliga där. Det betyder att maskintillverkarna måste börja om från början igen.

De måste nästan kopiera hela maskinprojektet och översätta det till ett annat språk. De måste skriva om programmen och dokumentera dem. De kan även behöva anpassa resp. utforma och förstås byta ut många delar i systemkonstruktionen. Det är en extremt komplex process som innebär mycket arbete och tar mycket tid – både vad gäller mjukvaran och hårdvaran.

För att minska detta arbete och även för att kunna vara flexiblare i framtiden behöver de en konsekvent strategi. När det gäller vertikal integration är det redan idag möjligt att koordinera samtliga elektriska och mekaniska komponenter under styrsystemet med varandra så att det inte spelar någon roll vilket styrsystem som används. Servodrivsteget beter sig då på samma sätt med alla konventionella styrsystem. Det hela stöds av en mjukvara som garanterar anslutningen mellan drivsystemet och drivsteget.

Matthias Dreher: Till skillnad från serietillverkarna är det viktigaste för specialtillverkarna att kunna konfigurera och ta sina maskiner i drift enkelt, snabbt och säkert. För detta ska de helst ha en mjukvara som möjliggör en så enkel idrifttagning som möjligt av drivsystemet med mekanik, motor och servodrivsteg – utan tidskrävande utbildning och för flera användare. En mjukvara som automatiskt känner av alla separata komponenter, integrerar och kopplar ihop deras parametrar smart och dessutom kör drivsystemet säkert och utan olyckor.

Samlad information.
Vitboken om anslutning.

Du hittar ytterligare information och lösningsförslag i vår vitbok: "Problemfri anslutning inom industriell automatisering".

I vitboken finns mer information om:

  • Industriell automatisering i förändring – vad är status idag och hur utvecklas framtidens produktion?
  • Problemfri anslutning – mer än bara gränssnittet mellan separata komponenter
  • Lösningar vad gäller hårdvara och mjukvara – hur detta kan förkorta time-to-market och därmed ge snabbare, flexiblare och enklare utveckling, från design och koncept till idrifttagning.

Med sin praktiska erfarenhet visar skribenterna utmaningarna och möjliga lösningar på ett enkelt och tydligt sätt.

Flexibla lösningar med Festo.
Problemfritt.

På vägen till problemfri automatisering av maskiner och anläggningar tillhandahåller Festo många lösningar. Vi hjälper dig att koppla ihop dina automatiseringskomponenter så att de alltid fungerar perfekt tillsammans – mekaniskt, elektriskt och intelligent.

Intelligent anslutning
Den decentrala styrningen av separata processmoduler, den fria och mångsidiga kommunikationen med andra styrkomponenter och helhetslösningarna för rörelsekontroll från Festo möjliggör mångsidiga lösningar för industriella automatiseringsuppgifter. Med stöd av innovativ mjukvara för konstruktion och konfiguration.

Elektrisk anslutning
Vårt program med servomotorer och servodrivsteg utgör en idealisk länk mellan din mekanik och styrteknik – den är alltid perfekt avstämd och enkel att konfigurera med hjälp av vår konstruktionsmjukvara.

Mekanisk anslutning
Det breda sortimentet av mekaniska linjäraxlar och vridenheter erbjuder en näst intill oändlig mångsidighet för automatisering av rörelser – som passar din standard och naturligtvis även våra servomotorer.

Intelligent anslutning
Enkel anslutning av servodrivsteget till ditt styrsystem
Flexibel kommunikation mellan samtliga komponenter
Elektrisk anslutning
Mekanisk anslutning
Flexibel kombination av mekanik och servodrivsteg

Idrifttagningsmjukvaran Festo Automation Suite.

Den nya idrifttagningsmjukvaran Festo Automation Suite spelar en viktig roll vid anslutning. Den förenar parametrering, programmering, underhåll samt kopplar ihop komponenterna enkelt och intelligent – inte bara de från Festo, utan alla konventionella styrlösningar.

Bekvämt, säkert och snabbt.

Faster. Better. Connected.

Problemfri anslutning från arbetsstycket till molnet.

Du hittar all information om fördelarna med anslutning från Festo och våra produktnyheter på nästa sida. Följ oss!